Værdigrundlag
skolen.com er en privatskole i landlige omgivelser på Djursland. Ejendommen er en totalrenoveret landejendom – med have og egen skov. I tilknytning til skolen ligger børnehaven.com >>

Vi har valgt at være en lille skole med op til 60 elever. Vi ser dette som en forudsætning for at varetage ansvaret for den enkelte elevs helhed, da vi ser den personlige udvikling som fundamentet for faglig udvikling.

Skolen søger gennem undervisning at danne børn og unge i et fællesskab, der både udvikler den enkeltes talent og gruppens sammenhængskraft.

En grundskoles kerneopgave er at give eleverne faglige og personlige forudsætninger for videre uddannelse. Vores ambition er, at vores elever efter endt skolegang på skolen.com har faglige resultater, der svarer til den enkeltes muligheder, samt fået et kendskab til eget talent, der kan danne grundlaget for uddannelsesvalg.

Skolens opgave er derved at se og koordinere elevernes talenter. Med talent menes der det udtryk hos det enkelte menneske, der samler alle individets ressourcer til en helhed. At erkende og udvikle sit talent som menneske er en lang proces. Den er desuden konfronterende, da den vil støde ind i alle de forhindringer, der skal løses undervejs. Derfor er det at arbejde med at udvikle sit talent som menneske i høj grad at fokusere på det, der er udfordrende.

At arbejde med talent i en gruppe af børn og unge er desuden at lægge vægten på, hvor langt vi kan nå sammen? Så bliver synergi til målet for at være i en gruppe. Det er det modsatte af at navigere efter laveste fællesnævner, som oftest vil føre til mangel på faglig motivation og et hierarkisk socialt miljø.

Vi ser relationen mellem elever og lærere som dynamikken i den faglige udvikling. Det betyder at tillid er det råstof, der giver os mulighed for bidrage til elevernes udvikling.

Som fri grundskole er vi et valg for familier, der ønsker dette grundlag for børnenes skolegang. Vores elever har meget forskellige baggrunde fagligt og socialt. Det fælles, der kendetegner vores elever, er at forældrene har valgt dette miljø grundet vores syn på udvikling og undervisning.

Vi lægger vægt på et tæt samarbejde mellem skole og hjem, så vi i fællesskab hjælper eleven med de udfordringer, der naturligt er i udviklingen.

Link til skolens vedtægter >>

I 2014 blev vi kontaktet af TV2 Østjylland, da de ønskede at lave et portræt af skolen og børnehaven.
Portrættet starter i et lokale, som skolen anvendte til et valgfag i meditation i 2014.
Lokalet er ikke siden blevet anvendt af skolen.
Link til del 1 >>
Link til del 2 >>