Undervisning
Eleverne undervises i alle folkeskolens fag og fagområder. Som fri grundskole har vi dog frihed til at planlægge skoleåret, så det afspejler vores værdigrundlag. I planlægningen lægger vi vægt på at skabe en sammenhængende skoledag med få fag- og lærerskift. Det giver os mulighed for at tilgå fagene fra mange vinkler og gøre undervisningen mere workshop-baseret og tværfaglig. I undervisningen søger vi vedvarende, at viden bliver til erfaringer. Dette gør vi ved, at eleverne arbejder med kreative øvelser, praktiske projekter og idéudvikling.
Lærerne har metodefrihed i deres undervisning. Den enkelte lærer bruger sit eget talent for faget i sin formidling. Vi ser relationen mellem elev og lærer som bærende for undervisningen og som en kilde til gensidig inspiration.

Vi følger folkeskolens fælles mål. Læs mere >>