Tilsyn
Alle landets frie grundskoler har tilsyn af undervisningen. Forældrekredsen er har valgt, at dette udføres af en certificeret tilsynsførende. Tilsynsrapporten fremlægges årligt på generalforsamlingen.

Link til tilsynsrapporter >>