Traditioner
Hvert år har vi en række aktiviteter og arrangementer, som både er for skolen og børnehaven. De arrangeres i samarbejde mellem lærere og forældre. Lærerne sørger for det, der skal præsenteres fra skolen, og forældrene er ansvarlige for traktement og oprydning. Hver skolegruppes forældre er ansvarlige for et årligt arrangement.

Den første fredag efter sommerferien har vi en sommerfest. Her samles elever, forældre og lærere om eftermiddagen. Forældrene præsentereres for opstartsugens arbejde og alle har derudover mulighed for at samles ved årets start. Nye familier bydes velkommen og kan møde elevens nye kammerater, forældre og lærere.

Kort før juleferien holder vi en julekoncert. Her fremfører eleverne uddrag af årets undervisning. Ofte er der også udstillinger eller anden præsentation. Efter koncerten er der et lille traktement. I december har vi tradition for at eleverne laver engle på værkstedet. De pynter alle lokaler i december inden de kommer med hjem til juleferie.

Fastelavn arrangeres af forældrene. Der vil oftest være et par forældre der tager initiativet og sørger for at skabe en struktur, som andre forældre kan bidrage i. Der er stor opbakning fra elever og forældre, og det er en fornøjelse at se opfindsomheden i udklædningerne.

En af de sidste dage inden sommerferien holder vi skoleafslutning, der samtidig er translokationen for vores afgangselever. Vi starter i salen med forskellige indslag, der på festlig og rørende vis fejrer afgangseleverne. Derefter spiser alle elever, forældre og lærere sammen udendørs. Der sættes store grill op, og alle har medbragt noget dertil samt noget til fælles buffet.

Den sidste skoledag inden sommerferien arrangeres af afgangseleverne. Her har de sammen med skolens leder udviklet et projekt, der runder året festligt af for alle.

Udover de fælles arrangementer afholdes der løbende arrangementer for grupperne. Dette skiftes forældrene til, så alle familier i løbet af året bidrager til gruppens samlede trivsel. Hvis man inviterer til fødselsdag, beder vi om, at man inviterer enten hele elevens gruppe eller drenge / piger.