”Jeg synger Verden” – teaterprojekt  2018

”Jeg synger Verden” en hyldest til verden omkring os; alle de mange mennesker, historier, sprog og musik der gør verden vidunderlig at være en del af.

I uge 5 og 6 vil elever og lærere samarbejde om at sætte forestillingen op. Udgangspunktet er et antal sange fra vidt forskellige steder i verden; Kroatien, New Orleans, Ghana, Tyrkiet – blot for at nævne nogle. Sangene er arrangeret specielt for skolens teaterorkester, som består af 5 elever fra skolen. Samtlige af skolens elever synger sangene og laver bodypercussion i forskellige konstellationer på scenen.

Der vil blive arbejdet på scenen samt to teaterværksteder i løbet af de to uger projektet varer, kulminerende i tre forestillinger.

I de to uger projektet varer er alle elever, bortset fra teaterorkesteret, både med på scenen og arbejder med at skabe og producere scenografi, rekvisitter og kostumer på de to værksteder. Således arbejder eleverne på tværs af klassetrin og er en del af flere aspekter af forestillingen.

Alle elever på skolen modtager undervisning i både billedkunst og musik fra 0. Kl. og helt frem til de går ud af skolen i 9. kl. Dette årlige tilbagevendende teaterprojekt giver eleverne mulighed for at indgå i skabelsen af ét stort fælles værk – hvori deres færdigheder i de kreativ-musiske fag får rig mulighed for at udfolde sig.