Specialundervisning og inklusion
Vi vurderer løbende, om der er elever, der har behov for specialundervisning. Det kan være et specifikt fagligt område en elev har brug for hjælp til i en kortere periode, eller det kan være mere generelt behov for særlig tilrettelagt undervisning grundet indlæringsvanskeligheder. I sidstnævnte tilfælde samarbejder vi med PPR om at vurdere elevens behov.

Derudover har vi nogle enkelte elever med diagnoser, som er inkluderede her. Vi er hele tiden opmærksomme på, at det skal være en lille del, for at inklusionen lykkes. Vi har positive erfaringer med elever, hvor det at være i et lille rummeligt skolemiljø har afgørende betydning for inklusionen. Det skal dog holdes op imod, at vi ikke er en specialskole, og derfor kun tilbyder plads til elever, hvor den primære undervisning kan foregå i gruppen.