Skole/hjem samarbejde
Vores erfaring er, at skole/hjem samabejdet er grundlaget for elevernes trivsel. I løbet af et barns skolegang vil der altid opstå konflikter. Det kan ikke undgåes, at barnet i en udvikling på 10 år ikke møder udfordringer af faglig, social eller personlig karakter. I fællesskab kan vi hjælpe eleven videre, når der opstår konflikter. Kvaliteten i vores samarbejde er vores fælles evne til at løse konflikter og have overblik over elevens udvikling. Det giver desuden eleven tryghed at mærke, at de voksne samarbejder.

Vi afholder hvert år en skole/hjem samtale. Her fremlægges elevens faglige niveau og vi kigger i fællesskab på elevens trivsel. Imellem samtalerne har vi løbende dialog om elevens udvikling efter behov. Både skole og hjem er ansvarlige for dialogen. Herudover holder vi et årligt forældremøde pr. gruppe – samt et årligt forældremøde for alle grupper.