SFO
Vi har åbent dagligt i SFO’en kl. 7 – 16.30 og til kl. 16.00 om fredagen.

I skoleferierne kan eleverne tilmeldes SFO de tre første dage i efterårsferien, juleferien og vinterferien. Derudover den første og sidste uge i sommerferien. Undervisningen starter for alle skolelever kl. 8, dvs. at SFO’en er åben en time derforinden. I morgenstunden er det oftest spil, tegning og leg inde og ude – der optager børnene. Om eftermiddagen når undervisningen er forbi åbner SFO’en igen. De yngste skolebørn har først fri og leger ude eller inde. Legene i denne aldersgruppe er præget af styrkelse af sociale relationer i gruppen. De færdes meget selvbevidste og trygge her. En del af eleverne i mellemgruppen bliver på skolen, når undervisningen er slut. Når de har fri fra skole (kl. 13 eller 14) sættes der en aktivitet i gang. Det kan være på værkstedet, i skoven eller i haven. Nogle dage er aktiviterne for en bestemt aldersgruppe, så vi kan målrette aktivitetens indhold. Andre dage er det for alle, der har lyst, og så er aktiviteten mere bygget op omkring bestemte materialer og elevernes egne ideer.