Samarbejdspartnere
Vi samarbejder med PPR og kommunens specialvejledere efter aftale med forældrene. Læs mere >>

Eleverne har samtale med skolens sundhedsplejerske tre gange i løbet af deres skolegang. Desuden kan forældre/skole indrage sundhedsplejersken efter behov. Der orienteres på intra.

Skolen har tilknyttet en UU vejleder, der varetager rådgivningen om brobygning, praktik og ungdomsuddannelser. Vejledningen finder sted i 8. + 9. kl.  Læs mere om UU >>