Priser
Skolepenge betales via PBS i årets 12 måneder.
Ved indskrivning betales et gebyr på 1500 kr. pr. barn.
Skolepenge indexreguleres med 2,5 % årligt 1. januar.
Der ydes søskendemodaration fra 2. barn 500 kr.

Pr. 1. januar 2019 er prisen pr. måned flg.:
Heltids SFO 2150 kr.
Skolepenge 0. – 3. kl. 1530 kr.
SFO 0. – 3. kl. 620 kr.
Skolepenge 4. – 9. kl. 2150 kr.
Opsparing alle 100 kr.

Opsparingen er kollektiv og dækker ekskursioner/rejser. Ved indskrivning i ældstegruppen betales der desuden 1500 kr. til opsparingen.