Lokaler
Skolens fysiske rammer er en totalrenoveret landejendom med have og marker omkring og et tilhørende skovområde.

Vi har valgt at gøre lokalerne til faglokaler, dog har 0. – 1. kl. deres eget lokale. Faglokalerne er store lyse rum indrettet og inspireret af fagene. Derudover har vi en spisesal med pejs, som er møbleret med borde og bænke i træ. Alle materialer er valgt ud fra kvalitet og æstetik.

Udearealerne har mange store træer og udvikles hele tiden til elevernes leg og færden. Skoven har en stor terrasse som samlingssted. Derudover bålpladser, fuglekasser, broer over åen, huler og et skovtoilet. Vi udvikler hele tiden området – på skovens præmisser. Vi bruger området til udeskole.