Tests, karakterer og eksamen
På alle klassetrin tester vi eleverne en gang om året i dansk og matematik. Resultaterne fremlægges på skole / hjem samtalerne. Vi anvender ikke de nationale tests, men har valgt at bruge dansk – og matematiktests fra Hogrefe, som er standardiserede tests, der også anvendes mange andre steder i landet. Vi har valgt disse, da vi vurderer, at de giver et mere nuanceret billede af elevens faglige standpunkt. Det er er et godt redskab til eleven, læreren og forældrene for planlægning af den videre faglige udvikling.

I løbet af de tre år, hvor eleverne går i ældstegruppen (7. – 9. kl.) sker der rigtig meget med elevernes tilgang til undervisningen. Det kan udtrykkes som et skifte fra at være elev til at blive studerende. Det er koordineret med den modenhed, der naturligt udvikles i disse år. Det er derfor en naturlig afslutning at skulle til eksamen. Eksamen er derfor ikke kun noget der berører ens sidste skoleår, men hænger sammen med de sidste års undervisning og udvikling. Vi vil derfor til enhver tid fraråde et skift til efterskole i 9. kl.

Vi giver eleverne standpunktskarakterer fra 8. kl., og fører eleverne til folkeskolens afgangsprøve efter 9. kl. Afgangsklassernes gennemsnit kan derfor variere en del, da vi i gennemsnit har 6 elever pr. klassetrin. Efter afgangsprøven fortsætter eleverne på ungdomsuddannelse eller i 10. kl. Læs her om vores elevers karakterer, overgang til ungdomsuddannelse og se resultaterne sammenlignet med resten af landet >>