Tilskud
Der kan søges tilskud til friplads og befordring vis Fordelingssekretariatet >>
Skolens administration orienterer om deadlines og regler via skolens intra.