Evaluering
Vi evaluerer løbende det samlede skoletilbud. Evalueringen inddeles i fagligt standpunkt, undervisningsmiljø og skoleårets planlægning. Bestyrelsen orienteres løbende om evalueringen.

På de årlige skole/hjem samtaler evalueres elevernes faglige standpunkt. Hvis der er elever hvor det faglige niveau er under middel, drøftes dette mellem faglæreren og  skolelederen, og der lægges en plan for tiltag.

I UMV evaluerer vi elevernes trivsel og tilfredshed. På baggrund af resultatet lægger vi en plan for opfølgning. Undersøgelsen bruger vi desuden til at evaluere om vi opfanger de forhold omkring elevernes trivsel, som de også selv giver udtryk for i undersøgelsen. Vi har senest lavet en UMV i 2016 for mellem- og ældstegruppen. Se nærmere >>

I efteråret 2017 har vi foretaget UMV for yngstegruppen. Se nærmere >>

På pædagogiske dage evaluerer vi årets planlægning af undervisningen og årets øvrige elementer. Det er alt fra antal af undervisningstimer i de enkelte fag, specialundervisning, projekter og skemalægning.

I skoleåret 2016 har alle elementer været evalueret. Resultatet var at der skulle følges op på specialundervisning, grupperinger i indskolingen og skemalægning med færre fag- og lærerskift. Vi har som en del af opfølgningen ansat en speciallærer til at varetage en stor del af specialundervisningen. Vi har valgt at inddele indskolingen i to grupper permanent og vi har siden august 2016 lavet en skemalægning med færre fag- og lærerskift. Dette vil vi optimere yderligere i skemalægningen fra august 2017.

Næste samlede evaluering bliver i 2020.