Besøg
Hvis I er interesserede i plads på skolen skal I kontakte skolelederen for at aftale et besøg.

På besøget får I en rundvisning og i forlængelse af denne har vi en samtale om skolen og om Jeres barn/børn. Derefter er det muligt at indmelde sit barn/børn. Hvis der ikke er plads, er det muligt at blive skrevet på venteliste.

Link til indmeldelsesblanket >>