Solveig Bjerre underviser i fransk og varetager desuden specialundervisningen.

Med interesse og begejstring for det franske sprog og den franske kultur rejste hun efter sin musiksproglige studentereksamen til Frankrig og har efterfølgende boet og levet i landet i perioder af længere varighed. Udover at undervise på skolen.com, fungerer hun også som fransklærer ved FOF-Djursland i Grenaa og Ebeltoft.

Solveig har altid haft en stor interesse for børn med særlige behov og har derfor i skoleåret 2016/17 taget eksamen i specialpædagogik på læreruddannelsen, VIA University College i Silkeborg. Hun fungerer nu som skolens speciallærer.

Hun har desuden på baggrund af 10 år som selvstændig gartner og havekonsulent stor undervisningserfaring i form af egne etablerede kurser samt foredrag og undervisning over hele landet.

Solveig Bjerre blev ansat på skolen.com august 2012