Kristina Holt er leder og intitiativtager til oprettelsen af skolen.com og børnehaven.com. Kristina er dansk – og gruppelærer i yngstegruppen. Desuden er hun uddannelsesvejleder i udskolingen.

Kristina har studeret psykologi på Århus Universitet, og parallelt hermed arbejdet med børn – og unges udvikling siden 1993. Dels med pædagogisk arbejde – og dels med rådgivningsarbejde. Det pædagogiske arbejde har været med børn i alderen 1 – 16 år.

I Danmark har det pædagogiske arbejde været i daginstitutioner, samt specialopgaver indenfor disse. I England har hun arbejdet på en kostskole for drenge i alderen 8 – 16 år.

Rådgivningsarbejdet har dels været som leder af en ungdomsrådgivning under Ungdommens Røde Kors, da der skulle etableres den første afdeling i Jylland. Desuden har Kristina været leder af en gruppe af unge, der havde mistet en forælder og søgte hjælp til bearbejdning af sorg.

Udover studier og arbejde indenfor pædagogik og rådgivning, har Kristina været involveret i arbejdet med institutionernes kommunikation, organisation og økonomi.

De seneste år frem til oprettelsen af skolen.com har en del af hendes arbejdsliv været undervisning af børn i dansk og religion, samt forberedelse af skolens etablering. De første år siden skolens oprettelse har Kristina været underviser i dansk og religion på alle klassetrin.