Inger Lenau er pædagog i børnehaven. Hun er kontaktpædagog og har desuden ansvaret for koordinering og planlægning af det pædagogiske arbejde.

Inger er uddannet pædagog fra Seminariet for Småbørnspædagoger i København.   Hun har arbejdet i vuggestuer og børnehaver i Danmark. Senere uddannede hun sig som billedkunstner på Grafisk Skole i Århus og på Kunstskolen v/ Xenia Lassen. Inger har selvstændig virksomhed som billedkunstner og har modtaget Statens Kunstfonds Legat i 1996.

Inger har rejst i flere perioder til Australien hvor hun er født. Her boede hun fra 2010 – 2015 hvor hun arbejdede i særlige udsatte familier med børn fra 0 – 6 år. Samtidig opbyggede hun sin billedkunstneriske virksomhed med udstillinger og undervisning af børn og voksne i billedkunst. Desuden har Inger erfaringer med at arbejde som handicaphjælper for både børn og voksne. Inger har et særligt forhold til både den danske og australske natur og formidler det i hele hendes virke.

Inger Lenau blev ansat på skolen.com december 2015