Finn Freiesleben underviser i tysk.

Efter læreruddannelsen i Århus 1982 var Finn tilknyttet Århus Skolevæsen frem til 1995 med undervisning på Læssøesgades, Lystrup og Nordgårdsskolen, der havde udviklet sig til en skole for tosprogede elever af anden etnisk herkomst. Det blev også til et enkelt år på Enkeltfagskursus for voksne i matematik og tysk, der er Finns linjefag. 1996 – 2000 var Finn på Sct.Ibs Skole i Horsens og, efter at være flyttet til Djursland, 3 år på Toubroskolen.

Ud over tysk, matematik, naturfag og idræt har Finn haft tilknytning til specialklasser for børn med specifikke indlæringsvanskeligheder. Finn underviser i tysk på 5.-6.årgang, hvor eleverne har en ugentlig lektion og følger systemet ”Logo!”, endvidere på 7.-9.årgang, hvor eleverne følger ”Alles klappt! Im neuen Jahrtausend”. Film, sange og spil indgår i undervisningen.

Finn Freiesleben har været ansat på skolen.com fra skolens opstart i 2009