Anna Birgitte Laumark

Anna Birgitte Laumark underviser i dansk på mellemtrinnet og i udskolingen, og i kulturfag på alle klassetrin. Anna Birgitte underviser desuden i tysk og er gruppelærer for ældstegruppen. Hun har læst teologi og italiensk på Aarhus Universitet, men har senere uddannet sig til jordemoder, og arbejdet som sådan i både Danmark og Norge. Hun har…

Læs mere Anna Birgitte Laumark

Inger Lenau

Inger Lenau er pædagog i børnehaven. Hun er kontaktpædagog og har desuden ansvaret for koordinering og planlægning af det pædagogiske arbejde. Inger er uddannet pædagog fra Seminariet for Småbørnspædagoger i København.   Hun har arbejdet i vuggestuer og børnehaver i Danmark. Senere uddannede hun sig som billedkunstner på Grafisk Skole i Århus og på Kunstskolen v/…

Læs mere Inger Lenau

Karen Marie Brodersen

Karen Marie Brodersen er ansat i fleksjob som køkkenassistent. Hendes vision for mad er meget inspireret af fra jord til bord processen, hvor råvarernes kvalitet og håndværk i et måltid lavet fra bunden er omdrejningspunktet. Karen Marie er søgende efter ny inspiration og videre ud i madkundskab. Karen Marie er uddannet butiksassistent inden for sport.…

Læs mere Karen Marie Brodersen

Karoline Skriver

Karoline Skriver underviser i engelsk og musik. Karoline har studeret på Rytmisk Musikkonservatorium i København fra 1999 til 2002 med hovedfag i sang og SDS, heraf et halvt år på konservatoriet i Reykjavik med studie i komposition og et ophold på konservatoriet i Tanzania med studier i sang, dans og spil. Hun har siden efteruddannet…

Læs mere Karoline Skriver

Kim Calmar

Kim Calmar underviser i matematik og de naturfaglige fag, naturfag, biolog, geografi og fysik og kemi. Kim er gruppelærer for mellemgruppen. I 1998 dimitterede Kim som folkeskolelærer på KDAS. Kim har desuden bestået/deltaget i: -Anatomi og fysiologi; fysik, kemi og biokemi samt mikrobiologi og infektionspatalogi på Bispebjerg Sygeplejeskole (1990) -Pædagogisk IT-kørekort (2004) -Den grundlæggende efteruddannelse…

Læs mere Kim Calmar

Kristina Holt

Kristina Holt er leder og intitiativtager til oprettelsen af skolen.com og børnehaven.com. Kristina er dansk – og gruppelærer i yngstegruppen. Desuden er hun uddannelsesvejleder i udskolingen. Kristina har studeret psykologi på Århus Universitet, og parallelt hermed arbejdet med børn – og unges udvikling siden 1993. Dels med pædagogisk arbejde – og dels med rådgivningsarbejde. Det…

Læs mere Kristina Holt

Pernille Wulff

Pernille Wulff er fast medarbejder i SFO’en. Desuden arbejder hun som støttepædagog i skolen og som medarbejder i børnehaven. Pernille uddanner sig sideløbende til pædagog på VIA University College, og har erfaring med, og stor interesse for, pædagogiske værktøjer til børn med særlige behov. Pernille er uddannet Krops- og Psykoterapeut, og har efterfølgende arbejdet som…

Læs mere Pernille Wulff

Pia Elkjær

Pia Elkjær er sekretær på skolen.com Udover en kontoruddannelse har Pia også en uddannelse som teknisk assistent og byggetekniker. Efter nogle år med arbejde på kontor og arkitekt/ingeniørtegnestue skiftede hun retning og tog uddannelsen som faglærer i tekstildesign og guldsmedefaget fra Seminariet for Kunst og håndværk i Kerteminde. Hun boede og arbejdede på Sydfyn freelance…

Læs mere Pia Elkjær

Saïda Marie Guillou

Saïda Marie Guillou er idrætslærer og underviser i idræt på alle klassetrin. Saïda har tidligere arbejdet på skolen.com som hhv. idrætslærer i børnehaven.com, SFO ansvarlig, undervist specialelever i idræt og vikarieret i billedkunst. Saïdas hjerte banker for sport – og brænder for at formidle den. Hendes ambition er at inspirere og introducere eleverne for sportsgrene…

Læs mere Saïda Marie Guillou

Sara Lystlund

Sara Lystlund arbejder som pædagogisk medarbejder i børnehaven.com. Sara er uddannet tekstildesigner fra Designskolen Kolding. Sara har arbejdet som printdesigner ved Bestseller. I sit daglige arbejde med børnene er det ofte kreativiteten der er vejen til nærværet. Det være sig ved et tegnebord, male akvarel, små væveprojekter og spontane små projekter. Derudover er Sara glad…

Læs mere Sara Lystlund

Solveig Bjerre

Solveig Bjerre underviser i fransk og varetager desuden specialundervisningen. Med interesse og begejstring for det franske sprog og den franske kultur rejste hun efter sin musiksproglige studentereksamen til Frankrig og har efterfølgende boet og levet i landet i perioder af længere varighed. Udover at undervise på skolen.com, fungerer hun også som fransklærer ved FOF-Djursland i…

Læs mere Solveig Bjerre

Ulla Lundsgart

Ulla Lundsgart underviser i billedkunst i både skolen og børnehaven Ulla er uddannet på Det Jyske Kunstakademi og er professionel kunstmaler. Hun lever fortrinsvis af at male, og udstiller både i Danmark og udlandet. Ulla har undervist både børn og voksne i at male, tegne og modellere i snart 30 år, og har desuden holdt…

Læs mere Ulla Lundsgart