Ansatte
Ansatte vælges udfra et personligt talent indenfor fagområdet. Desuden at den ansatte er i overensstemmelse med skolens værdigrundlag, og derved ser den personlige udvikling som en forudsætning for at kunne varetage det pædagogiske arbejde.

De ansatte er under løbende supervision. Desuden er der efteruddannelse af de ansatte indenfor deres fagområde.